Pozew o WIBOR – czego się spodziewać?

Pozwy o kredyt hipoteczny z Wibor

Pozew o WIBOR – czego się spodziewać?

Pozew o WIBOR – czego się spodziewać

Walka o unieważnienie WIBOR ma jeden cel. Nietrudno się jednak domyślić, że może się zakończyć na co najmniej kilka sposobów. Tym, którego wszyscy obawiają się najbardziej, jest odrzucenie żądań w całości. Dobre kancelarie zapewniają jednak, że nie jest to duże ryzyko, bo ich pracownicy zwyczajnie nie dopuszczą do tego, aby sprawa, która nie ma szans na pozytywne zakończenie, trafiła do sądu. Jeśli więc odrzucimy najczarniejszy scenariusz, na jakie inne będziemy mogli liczyć?

Jak odszkodowanie za kredyt wygląda w praktyce?

W swojej najbardziej optymistycznej wersji odszkodowanie za kredyt hipoteczny oznacza wyeliminowanie z zawartej umowy wszystkich składników oprocentowania. Oznacza to, że po wyroku sądu nie ma w niej już nie tylko wskaźnika WIBOR, ale również marży. Może się jednak okazać, że tak optymistyczny scenariusz będzie trudno do zrealizowania, a co za tym idzie – marża zostanie, nie będzie już jednak mowy o nieuczciwie wyliczanym wskaźniku WIBOR. Innym scenariuszem jest zastąpienie wskaźnika WIBOR innym, wyliczanym w znacznie bardziej uczciwy sposób.