WIBOR w umowach złotówkowych – jak walczyć o swoje prawa?

Pozwy o kredyt hipoteczny z Wibor

WIBOR w umowach złotówkowych – jak walczyć o swoje prawa?

WIBOR w umowach złotówkowych – jak walczyć o swoje prawa?

Dość często przekonujemy się o tym, że rozwiązanie promowane jako skuteczne i działające na naszą korzyść, nie jest wcale takim w rzeczywistości. Z sytuacją taką mamy do czynienia także w przypadku części kredytów złotówkowych. Same kredyty powinny, przynajmniej w teorii, opłacać się zarówno bankom, jak i osobom, które je zaciągają. Nietrudno się jednak domyślić, że nie zawsze tak jest.

WIBOR – co budzi wątpliwości?

Już od długiego czasu zwracano uwagę na to, że banki mają tendencję do manipulowania przy określaniu stawki WIBOR. Wychodzono jednak z założenia, że tak musi być, skoro prawo dopuszcza stosowanie tego wskaźnika. Dziś jednak wiadomo, że instytucje finansowe przekroczyły swoje uprawnienia i wykorzystały wskaźnik do mnożenia zysków. Nie można utrzymywać, że stało się tak w przypadku każdej umowy kredytowej, jeśli jednak chcemy mieć absolutną pewność, każda powinna zostać sprawdzona. Kancelaria przeprowadzająca unieważnienie WIBOR podejmuje się takiej analizy, a jej pracownicy chętnie podpowiadają, jakie powinny zostać podjęte dalsze kroki.